Pradžia

 

…išlikti lemta vien BIBLIOTEKAI -

 

šviesiai, vienišai, beribei, tobulai pastoviai,

 

apginkluotai neįkainojamais tomais,

 

nesunaikinamai, mįslingai.

 

J. L. Borges